ZPĚT
___________________________________________

Playboy
květnové číslo 2008, strana 104 - 109

___________________________________________

ZPĚT